Rólunk

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely egyik legkeresettebb oktatási intézménye, a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorló iskolája 12 évfolyammal, amelyben meghatározó profil a nyolc és a négy évfolyamos gimnázium.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájaként 1958-ban alakult, és sokáig az egyetemi központ jelenlegi épületében működött. 1974-től tevékenykedik mostani székhelyén. 1992-től nyolc évfolyamos gimnáziummal, a 2001/2002-es tanévtől pedig négy évfolyamos, biológia-történelem (2013-tól természettudományi, humán és matematika) tagozatokkal bővült az iskola.

Az egész iskola pedagógiai programjának két fontos pillére az érték-, illetve személyiségközpontú nevelési irányultság, valamint a teljesítményelv. Ez olyan iskolai légkört jelent, amelyben a személyiség, a tehetség, a tudás, a szorgalom tiszteletet élvez, és alapvetően fontos a tanárok és a diákok együttműködése. A gimnázium tantervében a klasszikus humán tárgyak s a praktikus természettudományos ismeretek, idegen nyelvek egyensúlya a meghatározó, a tehetséggondozás pedig kiemelten fontos terület.

A nyolc évfolyamos gimnáziumi szerkezet 2+4+2 tagoltságú, a négy évfolyamos 2+2, s mindkettőben az utolsó két év elsősorban az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való felkészülést szolgálja színvonalas, többszintű választható tantárgyi oktatás keretében. Specializációk választhatók a tagozat mellett a 9. évfolyamtól matematikából, természettudományokból, magyarból és informatikából, általános iskolai tagozatunkon emelt óraszámban folyik az idegen nyelvek tanítása. Az utolsó két évben a nyolc- és négyosztályos tagozat tanulói fakultációt választanak, a fakultációs órákon a két tagozat diákjai együtt vesznek részt. Az iskola minden tantárgyból biztosít felkészülést a kétszintű érettségire.

Az iskolai oktatómunkának kiemelkedően sikeres területei a természettudományok, a matematika, számítástechnika, idegen nyelvek, az anyanyelv és irodalom, valamint a történelem. Az eredményeket a belső vizsgarendszeren, az imponáló egyetemi felvételi arányokon túl az is hitelesíti, hogy diákjaink az említett területeken kiemelkedően szerepelnek megyei és országos és nemzetközi versenyeken. A legkiválóbb diákok eredményeiről, a felkészítő tanárok munkájáról az évenként megjelenő iskolai értesítő ad számot.

Az iskola első 10 évfolyamán igen változatos lehetőségeket biztosít a művészeti nevelés: általában havonta új kiállítás nyílik a diákok műveiből, rendszeresek a koncertek az iskola kórusai és külső együttesek szereplésével. A minőségi oktatás mellett az iskola fontosnak tartja, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is megismerjenek, begyakoroljanak, hisz ez a sikeres felnőtt élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás. A gimnáziumi program és az iskola létesítményei a komoly munka mellett színes diákéletet és gazdag sportolási lehetőséget biztosítanak mindenkinek a két tornacsarnokban, az uszodában, a rendezvényteremben, a külföldi cserekapcsolatokban és a sokfajta nyári táborban. Az iskolában több mint 1000 diák tanul kb. 80 – többségében magasan kvalifikált, a főiskolai módszertani és egyéb kutatásaiban is részét vállaló – pedagógus irányításával és a közös munkában kialakuló szellemiség az iskola legfőbb erőssége.

Az intézmény egyben továbbképző központként is funkcionál, hisz a főiskolával közösen működtetett továbbképzéseken évente számos pedagógus fordul meg. Így az iskola meglehetősen nagy szakmai és társadalmi nyilvánosság előtt éli mindennapos életét.

Iskolánk felszereltségében is alkalmazkodik a korszerű oktatás támasztotta követelményekhez. Iskolai könyvtárunk használói köre roppant széles: hatéves kisiskolástól főiskolai hallgatóig terjed a látogatók skálája, így a folyamatosan bővülő gyűjtemény mindenféle igényt ki kell hogy elégítsen.

A könyvtár állománya a 25 000 kötetet közelíti, hatvanféle sajtótermék – szakfolyóiratok, irodalmi folyóiratok, ifjúsági kiadványok – közül válogathatnak az olvasók.

2001-ben új épületszárnnyal bővült az intézmény: ebben kapott helyet az új sportcsarnok, amely teljessé teszi az iskola sport- és kulturális létesítményeinek körét. Így intézményünkben 32 osztályterem, 5 szaktanterem, laboratórium, 2 tornacsarnok, uszoda, valamint a díszterem biztosítja, hogy az iskolai munka a megfelelő tárgyi feltételek között folyjék, illetve, hogy városi rendezvényeket is befogadhasson a Bolyai Gimnázium.

január 2017
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31