Belső vizsgák

6. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 6. évfolyamon a következő tárgyakból tesznek vizsgát:

 • matematika

 • magyar nyelv és irodalom

 • úszás


Matematika vizsga

 A vizsga célja: a matematika tanításában az első két év alapozó szakaszának lezárása. A tanulók, szülők, tanárok számára visszajelzés a végzett munkáról, valamint annak ellenőrzése, hogy a tanulók rendelkeznek-e a matematikatanulás folyamatában megszerezhető tudással, képesek-e ismereteiket rendszerbe foglalni, azokat problémák megoldása során alkalmazni

Formája:

Írásbeli: Az eddig tanult ismeretek számonkérése, a továbbhaladáshoz szükséges képességek, kompetenciák, készségek felmérése.

Értékelés:

A félévi teljesítmény és a vizsga osztályzata közösen adja az év végi osztályzatot.

A vizsga időpontja: 2016. április 26. 8.00

 

Magyar nyelv és irodalom

A vizsga célja: az első két év központi területén – az anyanyelvi nevelésben – értékeli, osztályozza a tanulók készségeit, képességeit. A gyerekek próbálják ki önmagukat vizsgakörülmények között.

Formája:

Írásbeli: Szövegértési feladatlap kitöltése, ismeretlen szépirodalmi szöveg feldolgozása egy tanóra keretében.

Szóbeli: Az 5-6. osztály irodalmi anyagából tételt húzva, megfelelő nyelvi formákra törekedve fejtik ki gondolataikat a tanulók, illetve elmondják a témájukhoz kapcsolódó memoritert.

Értékelés: A félévi teljesítmény és vizsga osztályzata közösen adja az év végi osztályzatot. A szóbeli vizsgán a diákok a memoriterre és a feleletre is külön osztályzatot kapnak, ezek az irodalom tantárgyhoz kerülnek, utóbbi kétszeres szorzóval. Az írásbeli eredménye - szintén kétszeres szorzóval - a nyelvtanhoz kerül.

Témakörök:

Petőfi Sándor: János vitéz

Petőfi Sándor: Egy estém otthon

Arany János: Családi kör

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

Népdalok

Petőfi Sándor: Az alföld

Népballadák (Kőmíves Kelemen / Kádár Kata)

Arany János: Toldi

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

A vizsgák időpontjai:

Szóbeli:
6.a osztály — 2016. május 2-án 8:00 órától
6.b osztály — 2016. május 3-án 8:00 órától

Írásbeli: a szóbeli vizsga előtt, tanórán

 

Úszás

A vizsga célja: A két év úszástanulásának lezárása. A három úszásnem (mell, gyors, hát) és a fejesugrás technikájának szintfelmérése. A vízbiztos úszás felmérése.

Formája: gyakorlati vizsga

 1. Mindhárom úszásnem technikájának bemutatása 3x50 méteren.

 2. 800 m úszása tetszőleges úszásnemben időre.

Értékelés: A felmérések megfelelt, jól megfelelt, kiváló minősítéssel értékelhetők. A 800 m teljesítése nem számít bele az úszás érdemjegybe, itt évfolyamrangsort teszünk közzé. Az év végi értékelésnél az úszás és a testnevelés azonos súllyal van jelen.

A vizsga időpontja: 2016.  május 20. és 27.

 

Szombathely, 2016. január 25.

Üdvözlettel,
Papp Tibor
igazgató

8. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 8. évfolyamon az első idegen nyelvből szóbeli vizsgát tesznek.

A vizsga célja: a gimnáziumi első négy év tanulmányainak ellenőrzése, segíteni az önként vállalt nyelvvizsgára való felkészülést, és hosszabb távon az érettségi, nyelvvizsga vizsgaszituációinak modellezése.

Formája: szóbeli vizsga, mely három részből áll

Angol nyelv:
- Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés a vizsgabizottság elnökével.
- Szituációs párbeszéd a vizsgabizottság elnökével.
- Önálló témakifejtés vizuális segédanyagok és megadott szempontok alapján.

Német nyelv:
- Bemutatkozás: kötetlen beszélgetés.
- Szituációs párbeszéd a vizsgáztatók egyikével.
- Önálló témakifejtés, képleírás és a képhez tartozó egyéni vélemény kifejtése.

A vizsga értékelése az iskolában elfogadott szabályok szerint történik (az év végi osztályzatnak a 30%-át teszi ki).

A vizsga időpontja: 

 

május 2. (hétfő)

május 3. (kedd)

május 4. (szerda)

8. a

 

németből 10 diák 8:00-kb.11:30-ig, 126-os terem
dr. Takács Dóra, Darab Laura, Mézesné Szabó Katalin 

angolból 12 tanuló 8:00-kb 12:00-ig, 125-ös terem
dr. Szabó Csilla, Tar Hajnalka, Martin Duncan

németből 9 diák 8:00-kb 11:00-ig, 126-os terem
dr. Takács Dóra, Darab Laura, Mézesné Szabó Katalin

 

 élménynap       

8. b

angolból 5 tanuló 12:00-14:00-ig, 125-ös terem
dr. Szabó Csilla, Tar Hajnalka, Martin Duncan

 

angolból 17 diák 8:00-14:00-ig, 125-ös terem
dr. Szabó Csilla, Tar Hajnalka, Martin Duncan

 

angolból 11 tanuló 10:00-13:30-ig, 125-ös terem
dr. Szabó Csilla, Tar Hajnalka, Martin Duncan

az osztály többi diákja az élménynapon vesz részt

A vizsgabizottság elnöke: az iskola által felkért, iskolánkban nem tanító gyakorlott vizsgáztató.

Követelmény: A2-es nyelvi szintnek megfelelő szóbeli ismeretek, kompetenciák elsajátítása.

Az osztályokat tanító kollégák részletesen tájékoztatják a tanulókat a szükséges tananyagról és a követelményekről.

Szombathely, 2016. január 20.

Üdvözlettel,
Papp Tibor
igazgató

9. osztályos vizsga - szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 9. évfolyamon az első idegen nyelvből írásbeli vizsgát tesznek.

A vizsga célja a gimnázium első öt év tanulmányainak ellenőrzése, segíteni az önként vállalt nyelvvizsgára való felkészülést és hosszabb távon az érettségi, nyelvvizsga vizsgaszituáció modellezése.

Az írásbeli vizsga részei:

Angol nyelv

 1. Hallás utáni értés, ideje kb. 30 perc (feleletválasztás/összekötés/igaz-hamis).
 2. Nyelvhelyesség (szöveg kiegészítése megadott szavakkal, szóképzés/ feleletválasztás/sorba rendezés).
 3. Olvasási szövegértés (szöveg kiegészítés/igaz- hamis-nincs a szövegben/ mondatok és szöveg párosítása, feleletválasztós teszt.
 4. Baráti levél írása/.

Német nyelv

 1. Hallás utáni értés, ideje kb. 30 perc (feleletválasztás).
 2. Nyelvhelyesség (szöveg kiegészítése megadott szavakkal).
 3. Olvasási szövegértés (feleletválasztás, mondatok és hirdetések párosítása).
 4. Baráti levél írása.

Megjegyzés: A vizsgán segédeszköz nem használható.

A vizsga értékelése: az iskolában elfogadott szabályok szerint történik (az év végi osztályzatnak a 30%-át teszi ki).

A vizsga időpontja:

9.a, 9.b, 9.c osztály, angol nyelv, német nyelv 2016. május 2. (hétfő) 08.00 óra (1,5 óra angol nyelv, 2 óra német nyelv).

Hallás utáni értés vizsga időpontja: 2016. április 27. (szerda) 4. tanóra.

Követelmények: Az A2 és a B1 nyelvi szinteknek megfelelő idegen nyelvi ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátításának ellenőrzése.

 Az osztályokat tanító kollégák részletesen tájékoztatják a tanulókat a szükséges tananyagról és a követelményekről.


Szombathely, 2016. január 20.

Üdvözlettel,
Papp Tibor
igazgató

január 2017
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31